Januari 16, 2010

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Isu Penggunaan Kalimah Allah Penganut KristianKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan
Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia
Mengenai Isu Tuntutan Penganut Kristian
Terhadap Penggunaan Kalimah Allah


Bil. Muzakarah : Kali Ke-82

Tarikh : 5 Hingga 7 Mei 2008

Tempat : Holiday Villa Hotel & Suites, Alor Setar, Kedah

1) Ulasan/Hujah
i. Perkataan Allah yang digunakan oleh umat Islam adalah merujuk kepada Allah Yang Maha Esa dan lafaz Allah yang telah digunakan oleh orang-orang Kristian adalah merujuk kepada ‘Tuhan Bapa’ iaitu salah satu oknum daripada akidah triniti. Ia berbeza sama sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh Reverand Datuk Murphy Pakiam, Archbishop of Kuala Lumpur bahawa perkataan Allah telah lama digunakan oleh orang-orang Kristian sejak sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w. Selain daripada itu, lafaz Allah juga tidak pernah disebut di dalam teks bahasa Greek yang merupakan bahasa asal penulisan Bible. Ini adalah kerana perkataan Tuhan di dalam bahasa Greek adalah ‘Theos’ bukannya Allah.

ii. Perkataan Allah juga tidak pernah terdapat di dalam bahasa asal Perjanjian Lama yang dikenali sebagai Taurat dan Perjanjian Baru yang dikenali sebagai Bible. Ini adalah kerana Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew manakala Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greek. Perkataan Hebrew yang membawa maksud Tuhan ialah El, Eloh, Elohim dan juga Yhwh.

iii. Kalimah Allah Lafz al-Jalalah adalah khusus dan mutlak untuk agama Islam dan mafhumnya berbeza dengan mafhum Allah yang digunakan oleh agama lain seperti Kristian.

iv. Perintah mahkamah yang dipohon oleh Catholic Herald Weekly untuk mengisytiharkan bahawa larangan penggunaan kalimah Allah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan bukan eksklusif kepada agama Islam boleh memberi kesan yang besar kepada kedudukan agama Islam sekiranya orang Islam sendiri tidak peka dan perhatian yang sewajarnya tidak diberikan oleh pihak berkuasa agama di negara ini.

v. Walaupun dari segi sejarah kalimah Allah telah digunakan sejak sebelum kedatangan Islam lagi, namun penggunaannya adalah berbeza dan perlu dilihat dari segi substancenya. Kalimah Allah yang digunakan oleh Kristian adalah bersifat Taslis dan syirik, sedangkan bagi Islam ia bersifat tauhid.

vi. Kalimah Allah merupakan lafaz suci yang perlu dijaga dan berkait dengan akidah. Umat Islam perlu peka dan bertanggungjawab dalam isu ini. Sikap membenarkan sesiapa sahaja menggunakan kalimah tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahawa Islam meraikan agama lain hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada agama dan umat Islam.

vii. Umat Islam perlu tegas dalam menjaga kesucian dan identiti agama kerana bersikap terlalu terbuka sehingga membenarkan perkara-perkara yang menjadi hak Islam disalahgunakan oleh agama lain adalah amat merbahaya kerana matlamat utama Kristian menggunakan kalimah Allah adalah untuk mengelirukan umat Islam dan menyatakan bahawa semua agama adalah sama.

viii. Kalimah Allah sebenarnya tidak ada di dalam Bible, yang digunakan ialah perkataan God. Tetapi di dalam Bible yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, perkataan God diterjemahkan sebagai Allah.

ix. Isu penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam ini melibatkan isu berkaitan Siasah Syar’iyyah dan Kerajaan wajib menjaga kesucian agama dan umat Islam. Fatwa perlu dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri supaya kesucian agama dan akidah umat Islam dapat dipertahankan.

x. Pertimbangan Jawatankuasa dalam melarang penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam bukan hanya dilihat dari aspek keselamatan, tetapi faktor utama adalah berasaskan kepada akidah dan kesucian agama Islam.

xi. Dalam keadaan di mana agama dan umat Islam dihimpit dengan pelbagai gerakan yang cuba menghakis kedaulatan Islam sebagai agama rasmi negara, umat Islam perlu bersatu dan menunjukkan ketegasan dalam menjaga maruah agama.

xii. Larangan terhadap penggunaan kalimah Allah ini telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada 16 Mei 1986 yang memutuskan empat (4) perkataan khusus iaitu Allah, Solat, Kaabah dan Baitullah tidak dibenarkan penggunaannya oleh bukan Islam. Pada masa ini terdapat 10 buah negeri telah memperuntukan larangan penggunaan kalimah Allah dalam Jadual kepada Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kepada Orang Islam kecuali Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan yang masih dalam proses menggubal Enakmen ini.

2) Keputusan
i. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain.

ii. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.


Penggunaan Kalimah Allah


Penggunaan Kalimah Allah


Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN
SEMINGGU dua ini, negara amnya dan masyarakat Islam khasnya hangat membicarakan tentang penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama selain Islam. Ruangan ini turut terpanggil untuk cuba menjernihkan fahaman dalam isu ini.


Terutama apabila ada juga tokoh dan individu Islam yang mengeluarkan pandangan mempertahankan keputusan mahkamah tinggi baru-baru ini yang membenarkan satu penerbitan Kristian Katholik untuk menggunakan kalimah Allah.


Apabila menimbangkan boleh atau tidak sesuatu itu dilakukan di sisi Islam, kaedah syarak menuntut kita mengenal-pasti hukum asal perkara tersebut serta turut memahami realiti sebenar atau situasi yang melatari sesuatu perbuatan atau isu.


Dalam ruang yang terbatas ini, kami akan membentangkan beberapa hujah di sebalik pandangan yang mengharamkan penggunaan kalimah Allah oleh agama-agama selain Islam.Di dalam al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang membawa larangan dan peringatan tentang menyalah-gunakan nama Allah.


Allah SWT berfirman yang maksud-Nya:
Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; oleh itu, sembahlah engkau akan Dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengan-Nya?
(Maryam: 65)Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa tafsiran:
  1. Di dalam kitab Tafsir Hadaiq al Rauh wa al Raihan H: 187 ayat ini ditafsirkan dengan maksud: Adakah kamu mengetahui, wahai Muhammad! Bagi Tuhan Yang Maha Suci ada perkongsian pada namaNya (pada menamakan-Nya dengan lafaz al Jalalah atau dengan Tuhan tujuh petala langit dan bumi. Ayat istifham (soalan) ini didatangkan dengan tujuan ingkar, iaitu maknanya: Sesungguhnya Allah itu tidak ada baginya misal atau bandingan sehingga Dia boleh disekutukan dalam ibadah dan dari sini akan melazimkan nama ini tidak khusus bagi Allah. Apabila ternafinya sekutu bagi Allah, maka layaklah Allah itu di-Esakan dalam ibadah dan dikhususkan baginya.
  2. Pendapat kedua mengatakan maknanya: Adakah kamu mengetahui seseorang yang dinamakan dengan Allah selain Allah. Atau, nama yang lain dari nama yang Allah sendiri namakan bagi diri-Nya.
  3. Pendapat ketiga mengatakan maknanya: Adakah kamu mengetahui seseorang yang layak dengan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah.
  4. Pendapat keempat mengatakan maknanya: Adakah kamu mengetahui nama yang lebih agung daripada nama yang unggul ini. Atau, nama-Nya diterbitkan dari sesuatu seperti nama-nama makhluk-Nya.

Sesungguhnya Allah itu tiada satu pun yang menyerupai-Nya. Ia adalah nama yang hanya menunjukkan kepada Zat Tuhan yang tertegak pada-Nya sifat-sifat.


Sama seperti isim alam yang lain yang menunjukkan kepada apa yang dinamakan tanpa diambil daripada mana-mana nama. Ia adalah nama yang diungguli oleh Allah, yang dikhususkan bagi diri-Nya dan disifatkan bagi Zat-Nya.


Ia didahulukan dari nama-nama-Nya yang lain dan nama-nama-Nya yang lain bersandar kepada nama ini dan semua nama yang datang selepasnya adalah sifat bagi-Nya dan bersangkutan dengannya.


Nama-nama Allah

Nama-nama Allah SWT yang lain disifatkan sebagai nama-nama Allah SWT yang lain dan kebiasaannya hanya dikenali dengan disandarkan kepadanya (Allah).


Oleh itu disebut, ia adalah nama-nama Allah dan tidak disebut ia adalah nama-nama al Sabur,al Ghafur, al Jabbar dan sebagainya.


Demikian juga keIslaman seseorang itu tidak akan sempurna melainkan dengan menyebut nama yang satu ini. Ia tidak menerima sebarang gantian dan tidak disebut nama gantiannya yang lain.


Misalnya dengan mengucapkan dalam syahadah dengan kalimah, "Tiada Tuhan melainkan al Ghaffar, atau al Rahim atau al Jabbar dan sebagainya.


Hanya yang digunakan dan disebut adalah, "Tiada Tuhan melainkan Allah". Inilah juga yang disebut oleh al-Quran dan hadis kerana ia adalah nama yang paling menunjukkan kepada hakikat makna Ilahiyyah dan dikhususkan baginya.


Ia juga adalah nama yang tidak memerlukan kepada nama-nama yang lain untuk diperkenalkan tetapi nama-nama yang lain itu dikenali dengan disandarkan kepadanya.


Perkataan Allah itu sudah mencukupi bagi pertuturan dan zikir (sebutan) tanpa perlu disifatkan dan di takhalluq (disifatkan manusia dengan sifat-Nya).


Allah telah menegaskan di dalam Kitabnya yang mulia:

Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-nama-Nya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.
(al-A'raaf: 180)Berdasarkan ayat di atas, terdapat beberapa pendapat ulama tentang maksud mulhid:

Berkata Mujahid: Mulhid ialah orang yang menamakan Allah sebagai bapa dan berhala-berhala mereka sebagai tuhan-tuhan dan seumpamanya.

Berkata Ibnu Abbas makna (Yulhidun) ialah mendustai.

Berkata Qatadah: Maknanya mensyirikkan Allah.

Berkata al Khattabi: Salah dalam menamakan Allah dan menyimpang dari nama-Nya yang sebenar adalah Mulhid. (Al Bahr al Muhit fi al Tafsir jld 5 H: 232)Maksud ayat ini, Allah Yang Maha Suci, bukan yang lain-Nya, mempunyai nama-nama yang sebaik-baiknya dan seagung-agungnya bagi menunjukkan kepada sebaik-baik dan semulia-mulia nama-Nya.


Merujuk kepada ayat-ayat di atas, kita boleh menyimpulkan bahawa nama-nama Allah, apatah lagi kalimah Allah itu sendiri sebagai nama yang khusus bagi Allah SWT bukanlah boleh digunakan sewenang-wenangnya dan tanpa batasan.


Pelbagai hujah lain yang mendokong larangan penggunaan kalimah Allah ini datangnya dari pelbagai sudut termasuk bahasa, falsafah dan seumpamanya.


Oleh kerana kesuntukan ruang, kami mengesyorkan dua tulisan yang memuatkan hujah-hujah ini secara lebih panjang.


Ia boleh didapati dengan mudah di Internet iaitu makalah bertajuk 'Antara Nama dan Hakikat' oleh Md. Asham Ahmad serta makalah 'Hujah Menolak Penggunaan Kalimah Allah oleh Kristian' oleh Mohd. Aizam Mas'od.


'Bermain'

'Bermain' hujah dan dalil berkaitan isu ini sebenarnya bukanlah urusan orang awam dan mereka yang bukan berkeahlian.


Oleh itu kita harus bersyukur kerana sebenarnya sudah ada suatu keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam isu ini yang bertarikh 7 Mei 2008.


Keputusan fatwa ini jelas mengkhususkan penggunaan kalimah Allah bagi orang Islam. Kami dimaklumkan bahawa hanya empat negeri sahaja yang belum mewartakan keputusan fatwa ini sebagai fatwa rasmi negeri.


Perlu juga diingat bahawa terdapat beberapa keputusan Kabinet mengenai larangan yang sama.


Dari segi undang-undang perlembagaan dan sivil pula, Perkara 11(4) telah membolehkan negeri-negeri di Malaysia meluluskan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama di kalangan orang Islam.


Undang-undang yang telah diluluskan di 10 negeri ini jelas melarang penggunaan kalimah Allah dan beberapa kalimah lain oleh agama selain Islam.


Kita tidak menafikan bahawa mungkin masih ada perbezaan pandangan di kalangan segelintir para ulama dan ilmuwan Islam tentang hal ini.


Namun bukankah hujah-hujah yang melarangnya seperti yang sebahagiannya kami nukilkan di sini menuntut kita lebih berhati-hati dan berwaspada dalam isu ini?


Apatah lagi jika diinsafi bahawa kita sekarang bukannya membicarakan isu-isu cabangan dalam agama yang lebih rendah kedudukannya.


Isu yang kita bahaskan ini melibatkan adab kita dengan Allah Rabbul Jalil.


Jika kita tidak berhati-hati kita boleh tergelincir hingga berlaku kurang beradab dan hormat kepada Allah, Tuhan sekelian alam.


Rasulullah SAW ada berpesan dalam suatu hadis yang dianggap antara hadis-hadis induk dalam Islam bahawa,

Perkara yang Halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara kedua-duanya ada perkara-perkara yang Syubhah yang tidak diketahui hakikatnya oleh kebanyakan manusia. Dan sesiapa yang menjauhi perkara Syubhah maka dia telah benar-benar menjaga kesucian agamanya dan maruahnya. Seumpama pengembala yang membawa ternaknya ke sempadan kawasan larangan. Sangat dibimbangi akan termasuk ke dalamnya.

(riwayat Imam Bukhari dan selainnya serta termasuk dalam himpunan Hadis 40
oleh Imam al-Nawawi)Lalu kita ingin tanyakan, bukankah dalam isu ini yang melibatkan hak dan adab dengan Allah SWT kita lebih-lebih wajar menjauhi batas-batas syubhat kalaupun ada di kalangan kita tidak meyakini pengharamannya secara pasti?


Berasaskan semangat ini dan berbekalkan fatwa, undang-undang dan keputusan yang sedia ada marilah kita sekalian umat Islam di Malaysia mempersatukan saf dalam mengambil pendirian dalam hal ini.


Maslahah ummah amat jelas memerlukan sikap ini sedangkan maslahah untuk membenarkan penggunaan kalimah Allah bagi agama yang lain dalam konteks Malaysia sangatlah kabur dan rapuh.


Umat Islam yang cintakan kesepaduan dan kekuatan ummah seharusnya mengenepikan perbezaan pandangan yang terlalu akademik dalam isu ini dan mengutamakan perkiraan maslahah ini.


Semoga Allah SWT membuka jalan penyelesaian dan keselamatan bagi kita semua dalam menghadapi persoalan ini. Amin Ya Rabbal 'Alamin.Artikel ini dipetik dari Ruangan Bicara Agama, Utusan Malaysia
keluaran 11 Januari 2010 / 25 Muharram 1431.

Januari 13, 2010

Isu Kalimah Allah


Isu Kalimah Allah
oleh Emir Abu KhalilKalimah Allah yang menjadi isu hangat ketika ini telah mencetuskan suasana hingar-bingar dalam negara yang kita kasihi ini. Di satu pihak, mereka mahu menggunakan kalimah tersebut bagi menggantikan kata nama ‘Tuhan’ yang mereka gunakan dalam upacara keagamaan dan juga dalam tulisan makalah atau artikel yang mereka terbitkan. Dan di satu pihak yang lain, mereka mempertahankan kalimah ini untuk ekslusiviti kepada ummat Islam sahaja dengan beberapa sebab.


Penggunaan kalimah tersebut oleh orang bukan Islam akan membawa kekeliruan kepada ummat Islam di Malaysia. Secara telus, ummat Islam di Malaysia masih ramai yang mempunyai sikap lepas tangan atau jahil mengenai agamanya sendiri, hujjahnya diukur daripada akhlak dan sikap mereka menghayati Islam dalam kehidupan serta bagaimana mereka mempraktikkannya. Tidak kurang juga yang tidak memberi didikan agama yang cukup kepada anak-anak dan keluarga mereka tentang Islam. Ada pula yang masih belum mengenali Islam dengan lebih dalam. Maka ia boleh menyebabkan kekeliruan kepada mereka sehingga mereka akan melihat bahawa Islam dan Kristian ialah agama yang sama.


Apa yang lebih penting dalam tulisan saya kali ini ialah saya ingin menghuraikan dari aspek ilmiah tentang kalimah Allah ini. Kalimah Allah dalam bahasa Arab ialah isim ma’rifah [yang bererti kata nama khas] yang mana ia diambil daripada kalimah ‘ilah’ yang merupakan isim nakirah, [iaitu kata nama am]. Kalau diterjemahkan kalimah syahadah itu ia akan berbunyi ‘tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah’. Terjemahan syahadah itu adalah setelah diambil kira sisi-sisi pentingnya sifat ‘Ilah’ di dalam al-Quran. Maka Allah bukan semata-mata bererti Tuhan, tetapi lebih daripada itu.


Sekiranya pihak gereja masih bertekad dan berdegil mahu menggunakan kalimah (lafaz) tersebut, maka mereka perlu mengimplimentasikan pemahaman dan pencernaan (makna) kalimah tersebut juga dalam ibadah dan amalan mereka seharian. Pemahaman dan pencernaan kalimah tersebut boleh didapati daripada tulisan Syed Abul ‘Ala al-Maududi bertajuk Empat Istilah di dalam al-Quran pada bab yang menerangkan kalimah ‘Ilah’. Berdasarkan beberapa potongan ayat-ayat Allah yang digunakan sebagai hujjah di dalam buku tersebut, ‘Allah’ menafikan bahawa Dia adalah seperti patung-patung yang disembah manusia (QS:37:91), ataupun Dia seperti hawa nafsu manusia (QS:25:43). Maka Dia ialah sesungguhnya Maha Esa, Tunggal, dan tidak boleh disekutukan dengan siapa dan apa pun.


Andai pihak gereja tetap berkeras, maka mereka tidak boleh menggunakan konsep triniti untuk menyamakannya dengan Allah. Kerana Allah bukan semata-mata bererti Tuhan dan tidak berhenti pada sekadar lafaz, malah applikasi kalimah tersebut ialah sehingga kepada penghayatan dan kefahaman yang tinggi.


Ketika mana kaum musyrikin Mekkah suatu ketika dahulu ditempelak dan dihina oleh Allah adalah kerana mereka mengakui bahawa Allah-lah Rabb yang menjadikan bumi ini, memberikan rezeki, menghidup dan mematikan, namun mereka lalai dalam menyembahnya, yakni, meng ‘ilah’kannya dengan menduakan Allah dengan perantaraan melalui berhala-berhala. Tetap, iman mereka tidak diterima kerana Allah itu diimani dengan rububiyyah dan uluhiyyah-nya. Begitulah juga di dalam hal ini, kita mengajak masyarakat kristian yang mahu menggunakan kalimah ini supaya benar-benar mengimani kalimah tersebut, dan bukan sekadar menjadi kata ganti nama di dalam akhbar mereka mahupun khutbah.


Apabila mereka mengimani kalimah ini, maka seterusnya mereka mesti menunaikan hak-hak Allah yang mereka sebutkan sebagai Ilah dan Rabb. Meninggalkan perkara yang dilarang dan melaksanakan perintah yang disuruh. Juga mereka perlu mengangkat syahadah (kesaksian) bahawa nabi Muhammad ialah Rasul Allah yang terakhir, penutup segala pintu kenabian, penghulu para anbiya` dan mursalin, juga bahawa Nabi Isa a.s. ialah seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah bukannya anak tuhan, ataupun tuhan.


Saya sedia maklum bahawa di sebahagian negara-negara arab ada juga kaum kristian yang menggunakan kalimah tersebut, tetapi mereka mengatakan bahawa Tuhan itu ialah satu yakni tidak menyalahi sifat Allah yang Esa dan Tunggal. Maka, seandainya mereka tidak mengikut fasa-fasa selepas daripada mengimani bahawa Allah itu ialah Esa dan Tunggal, sekurang-kurangnya mereka tidak menyalahi sifat Allah tersebut.


Pembakaran gereja-gereja ialah satu isu yang boleh memihak kepada kedua-dua belah pihak. Maka ia wujud syubhah, boleh jadi di satu pihak membuat perlakuan tersebut, boleh jadi juga di pihak yang lain. Apa pun, siasatan perlu dilakukan dengan terperinci, bukan main serkap jarang atau sekadar menuding jari kepada sesiapa.


Persoalan bagi ummat Islam ialah, sekalipun kita boleh menang di Mahkamah Rayuan dan menang hak eksklusif ke atas kalimah tersebut, apakah yang menjamin kalimah tersebut tetap kekal di dalam dada ummat Islam hari ini terutamanya remaja? sedangkan kita melihat petaka yang menimpa harapan ummat ini seperti dilanda garuda, dengan maksiatnya, dengan akhlaknya, agama mereka sendiri yang seperti asing, dan seumpamanya. adakah kita sekadar melihat? apa peranan kita?


Tulisan saya ialah semata-mata pandangan saya, boleh jadi saya benar, boleh jadi saya salah. Manusia itu boleh diterima dan ditolak pandangan dan perkataannya (usul ke-6, Hassan al-Banna). Ia tidak mewakilkan pandangan ISMA (Ikatan Muslimin Malaysia) dalam isu ini, dan pandangan ISMA dalam isu kalimah Allah ini boleh dibaca daripada sini dan sini.


Isu Nama Allah: Dua Kesimpulan, Empat Jalan FikiranDalam tulisan ini, insya-Allah, saya akan menuliskan beberapa pemerhatian ringkas dan sederhana berkaitan empat jalan fikiran yang membina dua buah kesimpulan yang paling mahsyur dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia, khususnya dalam isu nama Allah, iaitu antara kesimpulan yang membolehkan dan melarang. Tujuan penulisan ini, secara umumnya, tidak bermatlamat untuk membincangkan kesemua jalan fikiran ini secara mendalam terutamanya jalan fikiran liberalis agama dan jalan fikiran liberalis. Walaubagaimanapun, saya ada menyertakan beberapa tulisan saya yang lain berkaitan jalan fikiran tekstualis dan jalan fikiran yang melangkaui tekstualis dan fiqh. Secara umumnya, tulisan ini bermanfaat kepada siapa-siapa yang mahu berusaha memahami isu ini secara lebih mendalam, secara adil dan saksama. Saya cuma menyediakan kunci, anda sendiri perlu membukanya bagi mendapatkan ilmu yang pasti.

Pandangan yang membolehkan, dalam pemerhatian saya, berasal daripada dua buah jalan fikiran. Begitu juga dengan pandangan yang melarang, juga berasal daripada dua buah jalan fikiran.Kesimpulan yang membolehkan daripada dua buah jalan fikiran

Ada dua buah jalan fikiran utama di sini, iaitu : jalan fikiran liberalis agama dan tekstualis.

Jalan fikiran liberalis agama
Saya pertama kali didedahkan kepada faham ini secara ilmiah oleh Dr. Ugi Suharto tahun lalu. Berkaitan dengan isu nama Allah ini, kecenderungan jalan fikiran liberalis agama, secara umumnya, adalah bagi membenarkan faham transcendent - satu bentuk kesatuan agama-agama di peringkat yang tertinggi. Atau boleh juga difahami begini, amalan-amalan sembahyang yang khusus dalam pelbagai agama cumalah bentuk-bentuk manifestasi kerohanian, sungguhpun berbeza-beza, yang boleh diterima dan tak perlu dibeza-bezakan kerana pada hakikatnya, semua bentuk sembahyang ini menuju kepada Tuhan yang sama. Oleh itu, tiada agama yang berhak mengaku dirinya sahajalah yang paling benar di sisi Tuhan.


Jalan fikiran tekstualis

Sila rujuk tulisan saya dengan tema "Membedah" pandangan Dr. Asri bagi memahami cara pandang jalan fikiran ini dengan lebih baik.

Berikut merupakan sudut pandang utama Dr. Asri bertarikh 27 April 2008 dalam tulisannya berjudul "Beza antara merebut nama Allah dan mempertahankan akidah";

1) Keluhuran akidah Islam bukannya pada penggunaan kalimah Allah tetapi "penafian segala unsur syirik". Cabaran yang sebenar bukannya dalam merebut nama Allah, tetapi "[pembinaan] semula akidah yang sejahtera".

2) "Isu ini bukan isu nas Islam". Oleh itu, dahulukan merujuk al-Quran dan al-Sunnah. Hal ini kemudiannya diikuti oleh kefahaman literal beliau terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan penggunaan nama Allah oleh kumpulan musyrikin di zaman jahiliah, juga dengan mencatatkan penggunaan nama Allah sebagai sebahagian daripada nama ayahanda Rasulullah S.A.W. Beliau juga merujuk kepada peristiwa perjanjian Hudaibiah seperti mana yang dicatatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.

3) "pendirian Islam bukanlah dengan falsafah-falsafah tentang akar bahasa".

4) Isu "kefahaman mengenai keadilan dan kerahmatan Islam" lebih utama daripada isu ini.

5) Isu ini tidak patut dihadapi secara defensif, malah boleh memudahkan lagi penyebaran kefahaman Islam. Isu ini sebenarnya menzahirkan lagi kelemahan umat Islam dalam menghayati akidah Islam yang sebenar. Menyelesaikan masalah ini menurut lunas undang-undang merupakan salah satu tandanya.

6) Merujuk kepada penggunaan nama Allah dalam bible orang-orang Kristian Arab.

7) "pengajaran akidah yang dinamakan ilmu kalam begitu berfalsafah dan menyusahkan". Menurut beliau lagi, kesannya dapat dilihat daripada kegagalan anak-anak muda Islam memahami faham tauhid yang sebenar.

Rumusan ringkas berdasarkan tulisan Dr. Asri

Alhamdulillah, sekarang saya telah berkongsi tujuh sudut pandang utama Dr. Asri dalam isu ini. Ketujuh-tujuh sudut pandang utama ini seterusnya, insya-Allah, akan membantu kita memahami kaedah berfikir dan kerangka ilmu Dr. Asri dengan lebih baik.

Selain itu, saya juga percaya Dr. Asri masih lagi berpendirian teguh dengan pandangan-pandangan beliau ini, seperti mana yang dapat dilihat melalui penerbitan kali kedua artikel ini dalam entry laman web beliau bertarikh 2 Januari 2010.

*Selain daripada kedua-dua buah jalan fikiran ini, saya fikir ada kemungkinan wujudnya jalan fikiran "pertengahan" antara liberalis agama dan tekstualis. Jalan fikiran yang saya maksudkan ialah jalan fikiran liberalis.


**Perbezaan faham liberal klasik daripada faham-faham liberalisasi agama

Faham liberal klasik


Pada pandangan saya, jalan fikir liberalis ini boleh dibezakan daripada jalan fikiran liberalis agama kerana tumpuan jalan fikir ini adalah berlandaskan kepada prinsip kebebasan dalam faham liberal klasik atau libertarian, di mana setiap individu adalah bebas membuat pilihan tetapi individu tersebut mestilah sepenuhnya bertanggungjawab dengan pilihan yang dibuat. Pokoknya, anda perlu bertanggungjawab atas diri anda sendiri. Dan orang lain tidak berhak memaksakan pilihan mereka atas diri anda sebagaimana anda juga tidak berhak memaksakan pilihan anda atas orang lain.

Walaubagaimanapun, pilihan individu ini masih lagi dibatasi oleh undang-undang negaratidak bermaksud kebebasan mutlak. Liberal klasik dalam bentuk pemerintahan hari ini boleh dilihat dalam kerangka demokrasi liberal. Bertitik tolak daripada prinsip kebebasan ini juga, seseorang individu itu akan mendapat jaminan oleh pemerintah untuk hidup bebas daripada sebarang ancaman atau ugutan bunuh, memiliki hak milik yang merupakan hasil titik peluh sendiri dan bebas daripada sebarang bentuk perhambaan.

Dan sebagaimana anda mahu keselamatan hidup, hak milik dan kebebasan anda daripada sebarang bentuk perhambaan dijamin, begitu jugalah perihalnya sikap dan perbuatan anda terhadap orang lain. Anda juga tidak boleh membunuh, mencuri dan/atau memperhambakan orang lain sesuka hati anda. Beginilah beberapa prinsip dalam faham liberal klasik seperti mana yang difahami oleh seseorang libertarian.

Namun yang paling perlu diberikan perhatian di sini, faham ini tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan agama dan teologi. Ia hanyalah bermatlamat menguruskan perhubungan manusia. Dan kalau seseorang liberal atau libertarian itu sudah mencampurkan faham libertarian dengan teologi atau keagamaan atau kerohanian, itu merupakan salah satu tanda individu tersebut memahami kerangka pemikiran liberasasi agama seperti mana yang difahami oleh kebanyakan ulama di Malaysia kecualilah sekiranya mereka mempunyai kefahaman yang berbeza tentang faham transcendent (ini merupakan sebuah kemungkinan. Tambahan pula, saya punya firasat bahawa ada dalam kalangan mereka ini yang punya kefahaman berbeza berkaitan hal ini. Dari segi inteletkual dan rasionalisasi pula, saya anjurkan supaya sesi-sesi perbincangan serius diperbanyakkan dalam kalangan ilmuwan berwibawa. Saya pernah khuatir sekiranya kita memahami sesuatu yang sama dengan bahasa, istilah, kaedah dan keupayaan yang berbeza. Kesannya, kita mungkin "bercakaran" atas perkara yang tidak perlu.

Oleh sebab itulah, berbekalkan ilmu dan kefahaman yang saya terima secara langsung atau tidak langsung (pembacaan dan/atau rakaman video) daripada Dr. Ugi Suharto, Prof. Wan, Dr. Khalif Muammar , Dr. Adian Husaini dan Wan Ahmad Fayhsal, saya tidak dapat bersetuju dengan faham ini. Allah lebih Mengetahui).

Namun, secara umumnya, faham liberal klasik ini juga masih lagi boleh dipermasalahkan ataupun diperdebatkan, terutamanya apabila berusaha dijodohkan dengan Islam. Antaranya adalah seperti berikut, kefahaman atas "pilihan" dan "kebebasan" daripada pandangan alam liberal klasik dan Islam. Persoalan melakukan sesuatu (bentuk perbuatan) dengan disertakan niat yang betul (niat kerana Allah) juga ada dibahaskan (hasil melihat perbincangan facebook Wan Ahmad Fahysal atau Wan Rausyanfikir dan Amin Ahmad). Misalnya, bagaimana sedekah boleh berbeza dengan charity atau donation? Adakah setiap perbuatan itu, terutamanya dalam perkembangan nilai dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia, sentiasa perlu kepada bentuk perbuatan dan niat yang betul (niat kerana Allah) oleh semua orang, walaupun yang bukan Islam?

Dalam kaitannya dengan isu nama Allah ini pula, saya berpendapat, libertarian mungkin membuat kesimpulan dengan pertama, menyelesaikan "penjodohan" prinsip-prinsip liberal klasik dan Islam dan kemudiannya mendapatkan sokongan daripada pengumpulan dan kefahaman teks-teks al-Quran berkaitan secara literal.

Faham Liberalisasi Agama

Kalau liberalis bermatlamat menguruskan perhubungan manusia tanpa secara langsung mencampuri hal-hal kerohanian yang difahami sebagai pilihan dan urusan peribadi, matlamat utama jalan fikiran liberalis agama pula adalah bagi merungkai atas nama "membebaskan" agama daripada autoriti agama yang dilihat sebagai jumud dan ketinggalan zaman.

Ini termasuklah merungkai prinsip-prinsip akidah Ahlus sunnah wal jama'ah seperti dalam manhaj Asha'ari dan Maturidi. Misalnya, pengetahuan Tuhan itu hanya pada perkara-perkara yang bersifat kulli sahaja, tidak pada juz'i. Perkembangan kefahaman ini juga dapat dilihat pada kebergantungan mereka kepada prinsip sebab-akibat yang memisahkan "campur tangan" Tuhan di dunia ini. Kefahahaman ini seolah-olah mengatakan bahawa kuasa Tuhan itu terbatas.

Dalam penafsiran al-Quran pula, mereka ini berusaha menggunakan kaedah hermenutika, sebuah kaedah memahami Bible, kerana mereka merasakan bahawa al-Quran itu merupakan sebuah produk budaya bangsa Quraisy, sebuah perendahan martabat al-Quran sebagai kalamullah. Ringkasnya, faham liberalisasi agama tidak boleh dipukul rata sebagai sama dengan faham liberal klasik. Namun, persamaan dalam beberapa prinsip tentunya ada.

Dan dalam kaitannya dengan isu nama Allah ini, matlamat liberalisasi agama adalah bagi penyamarataan agama di peringkat tertinggi, transcendent.


Kesimpulan yang melarang daripada dua buah jalan fikiran

Ada dua buah jalan fikiran utama di sini iaitu jalan fikiran tekstualis dan fiqh dan jalan fikiran yang melangkaui tekstualis dan fiqh.

Jalan fikiran tekstualis dan fiqh

Jalan fikiran ini boleh difahami dengan mudah dengan merujuk tulisan Ustaz Zaharuddin bertajuk "Larangan Kristian Menggunakan Nama Allah: Ulasan Ringkas".


Jalan fikiran yang melangkaui tekstualis dan fiqh

Sila rujuk tulisan saya dengan tema "Membedah" pandangan Dr. Khalif bagi memahami cara pandang jalan fikiran ini dengan lebih baik.

Sebagai permulaan, perlu kiranya saya maklumkan bahawa Dr. Khalif mewakili pandangan yang tidak membenarkan. Dr. Asri pula mewakili pandangan yang membolehkan.

Bertitik tolak daripada kenyataan ini, saya akan berusaha meringkaskan buah fikiran kedua-dua orang ustaz ini.

*Alhamdulillah, saya sempat mendapatkan maklum balas daripada Dr. Khalif sendiri berkaitan penulisan ini. Harap maklum bahawa mulai 7 Januari 2010, artikel ini telah saya sertakan dengan empat ulasan ringkas Dr. Khalif (ditandai dengan tulisan berwarna hijau) terhadap tulisan ini. Ini merupakan hasil interaksi saya dengan beliau melalui facebook. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Khalif kerana sudi memberikan maklum balas yang cukup bermanfaat buat penulisan ini.


Tulisan pertama Dr. Khalif

Saya mulakan dengan sudut pandang Dr. Khalif bertarikh 20 Januari 2008 dalam tulisannya berjudul "Isu Herald: Ketika agama diheret untuk kepentingan politik". Berikut merupakan ringkasan buah fikiran beliau;

1) Adanya mentaliti "pandangan kami semestinya berbeza dengan penguasa". Mentaliti mereka ini dalam huraian Dr. Khalif berbunyi "apapun pandangan lawan adalah salah dan apapun pandangan kawan adalah benar".

2) Kalimah "Allah" merupakan kalimah teknikal- sebuah kata nama khas yang menghimpunkan pandangan alam (boleh juga difahami sebagai pandangan hidup) Islam (setelah melalui proses Islamisasi. Huraian lanjut Dr. Khalif tuliskan di artikel beliau yang berikutnya bertarikh 14 Mei 2008). Penyalahgunaan kalimah ini merupakan satu bentuk ketidakadilan dan kebiadaban berbahasa yang boleh menyebabkan berkembangnya kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam yang menggunakannya. Antara kekeliruan jangka masa panjang yang dimaksudkan adalah kegagalan membezakan antara konsepsi Tuhan dalam agama Islam dengan agama Kristian.

3) Toleransi agama bukannya dengan cara membiarkan penggunaan kalimah ini secara tidak adil dan biadab.

4) Pengalaman membolehkan di Indonesia dan Lubnan bukanlah contoh yang baik bagi membolehkan.

5) Bahasa Melayu sudah punya kumpulan perkataan yang juga/boleh digunakan buat menghimpunkan pandangan alam selain Islam seperti Paderi dan Sami (contoh perkataan dengan rujukan khusus) dan Tuhan (contoh perkataan dengan rujukan yang lebih umum). (Ulasan Dr. Khalif: perlu dihalusi lagi. Hal ini akan saya usahakan , insya-Allah. Diharapkan para pembaca dapat merujuk artikel ini dari masa ke masa bagi membaca hasil tulisan yang telah dikemas kini. Para pembaca boleh merujuk terus kepada tulisan-tulisan Dr. Khalif dalam hal ini seandainya tidak sabar menunggu. Insya-Allah).

6) Kita perlu fikirkan kesan jangka masa panjang. Antaranya ialah persoalan kekeliruan dalam kalangan masyarakat awam seperti mana yang telah saya ringkaskan di sudut pandang (2) di atas. Selain itu, adalah mengambil kira permasalahan pengaruh falsafah luar, secara umumnya, seperti pluralisme dan liberalisme agama yang boleh mengelirukan pandangan alam Islam dalam kalangan masyarakat. (Ulasan Dr. Khalif: [ini] bukan saja jangka panjang tetapi juga dengan mendalam, berhati-hati. tidak mudah mengambil kesimpulan berdasarkan pembacaan literal).


Tulisan kedua Dr. Khalif

Berikut merupakan sudut pandang Dr. Khalif bertarikh 14 Mei 2008, dalam tulisan beliau berjudul "Isu nama Allah: Persoalan aqidah bukan perebutan nama". Sudut pandang yang sama dengan yang ada dalam tulisan pertama Dr. Khalif tidak akan saya ulang catatkan di sini. Cukup dengan mencatatkan begini;

Bagi sudut pandang dengan isi dan makna yang berulang, sila rujuk sudut pandang bernombor (2), (3), (5), dan (6)

Beberapa huraian tambahan ada Dr. Khalif tuliskan dalam artikel ini. Harap maklum, huraian-huraian tambahan ini tidak saya catatkan di sini bagi memudahkan kita semua melihat sudut-sudut pandang yang utama dengan tidak menyertakan semua huraian berkaitan. Tambahan pula, huraian-huraian tambahan ini boleh dirujuk sendiri oleh pembaca sekalian. Insya-Allah.

Sudut-sudut pandang lain adalah seperti berikut (nombor rujukan merupakan lanjutan daripada 6 sudut pandang di atas);

7) "Tidak ada nas sorih dan qat'i dalam persoalan ini"

8) Ijtihad tidak dihasilkan dengan hanya merujuk kepada nas secara literal lebih-lebih lagi persoalan ini bukannya semata-mata persoalan fiqh (Ulasan Dr. Khalif: bukan ijtihad tetapi ulama perlu memberikan pandangan berdasarkan pemikiran yang mendalam bukan hanya pencarian nas). Oleh itu, perlulah juga mengambil kira perkara-perkara lain seperti maqasid, falsafah, perkembangan sejarah (daripada segi Islamisasi) dan lain-lain.

9) Umat Islam sekarang kurang kesepakatan. Boleh dikaitkan dengan sudut pandang (1). (Ulasan Dr. Khalif: [kesepakatan ini adalah perlu] agar kecelaruan dapat dihindari dan kesepakatan dapat dicapai maka umat Islam perlu merujuk pada autoriti yang benar bukan ilmuwan 'popular').


Tulisan ketiga Dr. Khalif


Berikut merupakan sudut pandang Dr. Khalif bertarikh 2 Mac 2009, dalam tulisan beliau berjudul "Why non Muslim cannot use the word Allah".

Sudut pandang yang berulang adalah seperti berikut (mengandungi isi dan makna yang sama dengan kedua-dua tulisan beliau sebelumnya); sudut pandang (2), (3), (4) dengan hanya memberi contoh Indonesia, (6), (7), (8) dan (9).

Beberapa huraian tambahan ada Dr. Khalif tuliskan dalam artikel ini tetapi tidak saya sertakan di sini.

Sudut pandang yang lain adalah seperti berikut;

10) Pengunaan nama Allah dalam al-Quran mempunyai dua bentuk: umum dan khusus. Bentuknya yang khusus inilah yang telah mencorakkan pandangan alam Islam masyarakat hasil Islamisasi. Sebab itulah, pengunaan Tuhan (yang bukan merupakan kata nama khas sekalipun) oleh masyarakat Islam telah mereka fahami sebagai membawa pengertian yang khusus.


Rumusan ringkas berdasarkan tulisan-tulisan Dr. Khalif

Saya telah berusaha meringkaskan sudut-sudut pandang utama yang mencerminkan kaedah berfikir dan kerangka ilmu yang dimanfaatkan oleh Dr. Khalif sebelum beliau menuliskan pandangan beliau dalam hal ini. Hasilnya, saya telah mengenal pasti sepuluh sudut pandang utama beliau bagi kefahaman umum para pembaca.


Rumusan Ringkas daripada penulisan ini

Harap maklum, tulisan ini bukanlah sebuah hasil kajian yang menyeluruh dalam menghuraikan semua cara pandang yang lengkap bagi semua jalan fikiran, tetapi memadailah, insya-Allah sebagai sebuah penulisan yang bersifat sebagai sebuah tinjauan awal dan ringkas saya bagi kajian lanjut atau bagi dilengkapkan oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang lebih berwibawa.

Pandangan saya pula adalah selari dengan pandangan jalan fikiran yang melangkaui tekstualis dan fiqh dalam hal ini seperti mana yang saya tuliskan dalam Isu nama Allah: Pencerahan atas pencerahan.

Menulis tulisan ini membuatkan saya teringat kepada kaedah penulisan Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali, menulis dahulu "maqasid", baru diikuti dengan "tahafut". Saya juga jadi teringat kepada tulisan Pak Khalid yang lebih kurang begini bunyinya, dengan cara ini tulisan Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali itu bermanfaat kepada kedua-dua pihak yang menentang atau menyokong beliau. Menginsafi tulisan berunsur nasihat tersebut membuatkan saya sendiri mengusahakan penulisan sebegini. Walaupun saya tahu pandangan Pak Khalid dalam isu nama Allah berbeza, tetapi saya percaya nasihat sebegini cukup bermakna.


Januari 08, 2010

Isu kalimah 'Allah' : Soal-Jawab

*Ini adalah antara soal-jawab antara rakan-rakan di pelbagai ruangan komen di Facebook.
Ada editing dilakukan bagi memudahkan pemahaman.
Saya sekadar menyiarkan kompilasi soal jawab di laman ini.


Soalan : Kenapa mahu marah-marah Kristian pakai kalimah Allah? Kenapa perlu berebut? Yang penting kita tahu Allah itu siapa sudahlah.

Jawapan : Isu 'Allah' ini bukan isu perebutan nama. Ia adalah isu akidah, isu falsafah, isu maqasid di sebalik nama itu.

Kita tidak marah kalau Kristian mahu menisbahkan Allah kepada Tuhan yg sebenar. Tiada masalah. Tapi kita tidak setuju kalau dikatakan Allah itu adalah Roh Kudus dan Jesus atau sebaliknya atas sebab Trinity yang mereka pegang. Bukankah di dalam Bible menyebut "Aku dan 'Bapa' adalah satu"?


Soalan : Tetapi musyrikin Makkah dan Arab pada zaman Nabi pun pakai nama Allah. Bapa Nabi pun bernama Abdullah. Apa masalahnya?

Jawapan : Memang musyrikin Arab memakai kalimah 'Allah' bila mereka merujuk kepada Tuhan. Betul. Tapi menjadikan alasan itu bagi menghalalkan penggunaan 'Allah oleh Kristian Trinity adalah tidak kena. Kerana musyrikin zaman itu memahami 'Allah' itu sebagai Tuhan yang sebenar. Mereka tidak menisbahkan 'Allah' itu sebagai Latta dan Uzza dan berhala-berhala yang mereka sembah. Sebab itu mereka digelar 'musyrikin'.


Soalan : Tapi Allah ada sebut “Dan sesungguhnya jika engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”. Ucapkanlah (Wahai Muhammad): “Alhamdulillah” (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal (untuk memahami tauhid) (al-Ankabut:63).

Kan kita disuruh mengucap Alhamdulillah bila non-muslim mengaku Allah itu Tuhan. Jadi, kenapa anda hendak halang?

Jawapan : Sebab itulah pentingnya sebelum mengambil apa-apa dalil mesti kita faham asbabun nuzul dan tujuan ayat itu turun. Sama seperti ayat 'La ikraha fiddin'. Ia ditujukan kepada mereka yang memaksa bukan Islam masuk Islam bukan sebaliknya. Sebab itu adanya golongan Islam Liberal yang menggunakan ayat ini secara umum bagi menghalalkan murtad.

Hakikatnya ayat ini ditujukan kepada Musyrikin Arab yang berada di sekitar Nabi saat itu. Bukan kepada seluruh 'bukan Islam'. Sebab itulah Islam tidak membantah. Sebab itu jugalah Nabi disuruh mengucapkan syukur. Sebab musyrikin itu masih kenal dan tahu siapa Allah yang sebenar walaupun disyirikkan dengan menyembah berhala.

Maka bersyukurnya Nabi pada hal itu adalah benar.

Bukannya untuk Kristian yang mengatakan Allah dan Jesus itu adalah satu. Yang mengatakan Allah itu Jesus dan Jesus itu Allah. Yang mengatakan Jesus itu diri Allah yang boleh disentuh, didengar, diam bersama, dirasa etc.

Munasabahkah kita bersyukur apabila Kristian mengatakan Allah Jesus yg menurunkan hujan dari langit?

Maka kesyukuran kita itu adalah pada hal yg batil.


Soalan : Tapi bukankah Allah ada sebut: (maksudnya) “Sesungguhnya telah kafirlah mereka yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah salah satu dari yang tiga (triniti)”. padahal tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa..(Surah al-Maidah ayat 73).

Jadi yang penting konsep. Bukan nama. Setuju?

Jawapan : Ayat ini secara jelas membantah penggunaan kalimah 'Allah' untuk dinisbahkan kepada Jesus dan Roh Kudus. Inilah yang mereka mahu buat pada hari ini. Ini yang kita bangun membantah. Inilah isu yang mendasarinya. Ini bukan soal istilah saja.

Kalau mereka menisbahkan Allah itu kepada Tuhan yang sebenar dan bukan kepada yang lain seperti yg dibuat musyrikin pada zaman nabi, kita pun tak mahu nak halang. Qulilhamdulillah!


Soalan: Bukankah Quran mengakui bahawa adanya tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak dalam Surah al-Hajj ayat 40. Jadi apa masalahnya kalau gereja Katolik mahu menggunakan nama Allah? Mereka berhak.

Jawapan: Memanggil 'nama Allah' dan 'Allah' adalah 2 hal yg berbeza. Tolong bezakan.

Sudah berzaman penganut agama Tauhid memanggil Tuhan yang sebenar dengan bahasa mereka atau bahasa kitab mereka. Bani Israel mungkin memanggilnya Eloh, orang Nusantara mungkin memanggil-Nya Dewata Mulia Raya, orang Parsi mungkin memanggil-Nya Ahura Mazda. Dan bila mereka sebut nama-nama itu, memang mereka merujuk kepada Tuhan yang sebenar iaitu Allah

Sama apabila kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, maka kita merujuk kepada Allah, Tuhan yang sebenar. Bukan kepada yang lain.

Jadi andaikata mereka mahu meminta hak sekalipun, yang mereka boleh minta adalah kalimah yang ada dalam kitab mereka. Eloh, Elohim, Yahweh. Bukan 'Allah'.


Soalan: Tetapi bukankah Kristian Arab juga memakai kalimah 'Allah' di dalam Bible mereka? Tidak pula kerajaan Arab menghalang.

Jawapan: Kebanyakan Kristian Arab yang memakai kalimah 'Allah' dalam terjemahan Bible (dipanggil Kitabul Muqaddas) adalah Kristian Unitarian. Yang percaya Allah itu Esa. Katolik Malaysia Unitarian kah? Tentulah tidak. Mereka adalah Kristian Trinitirian. Kristian Trinitirian mengkafirkan Kristian Unitarian.


Soalan : Tetapi Kristian Indonesia juga memakai kalimah 'Allah' di dalam Bible. Bukankah mereka Trinitirian juga? Dan Indonesia masih lagi kekal sebagai negara Islam terbesar di dunia. Tidak ada masalahpun. Kita ni mahu ditertawakan Indonesiakah?

Jawapan : Tahukah anda disebabkan liberalnya agama di Indonesia maka ada premis pada hari Jumaat menjadi masjid, pada hari Sabtu menjadi kuil dan pada hari Ahad pula bertukar menjadi gereja?

Mahu Masjid Putrajaya menjadi Gereja St Thomas pada hari Ahad? Mungkin tidak hari ini. Tapi 50 tahun lagi?Soalan: Kita mesti menjaga akidah dengan ilmu. Maka didiklah generasi muda kita. Mesti mereka tak akan salah faham kalau Kristian gunakan 'Allah' sekalipun. Tak perlu larang pun.

Jawapan: Ini bukan masalah keliru sahaja. Ia juga masalah falsafah dan maqasid yang ada disebalik kalimah Allah. Syariat Islam turun dan memurnikan kalimah 'Allah' itu selama 1400 tahun. Hari ni awak sanggup membiarkan kalimah itu tercemar?

Dakwah dan mendidik satu hal. Preventif satu hal. Dua-dua kena ada. Tuhan tak suruh Iqra' sahaja. Tuhan suruh laksana Hudud Qisas juga. Tuhan suruh "Az-zaniyatu waz-zaani fadzlidu kulla wahidim-minhuma miata jaldah". Ini apa? Preventiflah.

Jika tak perlu preventif, rombaklah Kanun jenayah negara. Berikan pendidikan saja, nescaya rasuah, mencuri, rompak, rogol tidak akan berlaku.

Berani jamin?


Soalan : Bukankah dengan penggunaan kalimah 'Allah' akan menyebabkan mereka akan lebih memahami Islam dan kita boleh mengambil peluang ini untuk berdakwah kepada mereka? Malah mungkin mereka juga akan terkeliru dengan konsep Triniti sebab 'anak Allah adalah Allah". Ini kelebihan kepada umat Islam!

Jawapan : Bagaimana untuk mereka lebih memahami Islam dengan cara begitu? Mereka bukannya baca kalimah 'Allah'. Sebab kalimah itu cuma ada dalam Bible bahasa Melayu atau akhbar Herald bahasa Melayu. Mereka baca dalam Bible berbahasa Inggeris. Yang ada cuma 'God'. Jadi, untuk siapa Bible Melayu ini ditujukan?

Kalau mahu ditujukan kepada Kristian Malaysia Timur, kaum Iban dan Kadazan contohnya, maka gunalah bahasa mereka. Kalau mahu standard di dalam bahasa Melayu, maka gunalah 'Tuhan'. Itukan bahasa Melayu? Kalimah 'Allah' bukan berasal dari bahasa Melayu, apatah lagi Iban atau Kadazan atau Murut.

Jika anda boleh mengatakan Kristian akan terkeliru maka kenapa anda tidak mengatakan orang Islam juga boleh terkeliru? Maka tak perlulah pakai. Dua-dua tidak akan terkeliru. Akidah orang Kristian terjaga, akidah orang Islam pun terjaga. Cari penyakit buat apa?


Soalan : Mungkin Jesus perlu diisytiharkan sebagai 'Isa, Nabi dan Rasul yang Allah turunkan untuk menyampaikan RisalahNya dan bukan Tuhan Anak' sebagai susulan kepada pembolehan nama Allah untuk Bible?

Kiranya setiap kali perkataan Allah digunakan dalam Bible, perlu dijelaskan sekali dalam ayat yang sama bahawa Jesus adalah manusia, makhluk ciptaan Allah dan bukan anak Allah.

Sehubungan itu, rasanya ini peluang dakwah kepada orang Islam sendiri. Sementara penggunaan undang2 dijalankan untuk membantah hal ini, inisiatif perlu dilakukan untuk menyampaikan maksud sebenar taktik mereka. Artikel ini salah satu contoh inisiatif itu.

Jawapan : Pandangan anda itu sangat bagus, tapi tak kena dgn realiti hari ini. Terlalu idealis.

Contoh, kalaulah kita mahu setiap kalimah 'Allah' di dalam Bible diterangkan Allah itu Esa, Jesus bukan anak Allah, bagaimana pula kalau Kristian meminta hal yg sama? Bagaimana pula kalau Kristian minta setiap kalimah Allah di dalam Quran dimasukkan sekali pengertian "Jesus adalah diri Allah'?

Maka orang Islam murtad, orang Kristian pun murtad sama.

Di dalam Islam, nas mesti diutamakan dari maqasid. Fiqh nash. Ini Fiqh tingkatan teratas. Lagi tinggi dr Fiqh waqi', fiqh muazanah dan fiqh aulawiyyat. Biar pun matlamatnya baik, tetapi apabila bercanggah dengan nas, maka noktah.

Allah sebut dalam Quran,

"And to Allah belong the best names, so invoke Him by them. And leave [the company of] those who practice deviation concerning His names. They will be recompensed for what they have been doing." (Al-A'raf: 180)

Dan Ibnu Qayyim kata 'Allah' ialah satu kalimah yang disandarkan kepadanya seluruh Asmaul Husna. Syeikh Abd Rahman sebut bhw bila disebut Allah maka ia bermaksud satu Zat yang sempurna yang tidak ada cacat baginya.

Maka dahulukanlah nas. InshaAllah selamat.


Sejujurnya, saya tidaklah terlalu terkejut atau tersentuh sentiviti yang terlampau. Namun bila melihat isu ini dari segi lughah (linguistik), semantik, maqasid syara', siasah syariah, feqh da'wah dan usul feqh maka ia sangat tidak tepat KONTEKS penggunaan semata-mata dalil dari zahir nas. Ia tidak boleh ditanggapi sekadar literaly nas semata-mata. Maka terasa 'geram'nya juga polemik ini.

Ia lebih dari sekadar sentimen atau hak eksklusif. Ia berkaitan Aqidah. Jika kita pergi website dakyah Kristianisasi Melayu memang hujah mereka begitulah. Mari kita sembah ALLAH dan masuk ke agama kristian sebab Tuhan kami pun ALLAH. Keliru?

Begitulah. Apabila isu-isu tidak ditimbang dengan kaedah feqh (bagaimana menguruskan dalil dan nas).

Mudarrah = Keliru aqidah + usaha dakyah kristian

Maslahah-kononnya (bagi mereka yang menyokong) = Peluang dakwah nonMuslims + memberi peluang memperkuat Aqidah.

Maka bertembungan gain benefit and avoiding harm in religion, maka avoiding harm didahulukan ( درء المفسدة أولى من جلب المصلحة).


Apabila kita meneliti hujjah mereka yang menyokong i.e Dr Asri, YB Khalid dan Us Zaharuddin (Tetapi Us Zaharuddin tidak bersetuju dari aspek Siasah Syariah (Political Science) kita akan mendapati hujah mereka atas nas/dalil literally.

Menggunakan literal nas semata-mata namun aplikasi atas KONTEKS penggunaan yang salah:-

1) Uruf Malaysia tidak boleh digunapakai. Qiyas ma'al fariq (Qiyas dengan keadaan negara lain i.e Uk, US etc yang 'dikatakan' menggunakan nama ALLAH dalam da'wa mereka)

2) Konteks penggunaan literal dalil yang salah. Sebagai contoh ayat:-

" Dan berkatalah Yahudi, Uzair itu anak ALLAH"

Lafaz itlaq (إطلاق) dalam AlQuran bukan semua akan menjadi أمر (Suruhan/Arahan) dalam bentuk hukum harus/halal/haram. Perlu ada kupasan seterusnya menerusi kaedah feqh dan usul feqh.

3) Konteks penggunaan ALLAH yang diitlaq dalam AlQuran perlu dilihat dari sudut Siyaqul Kalam ( سياق الكلام) penggunaan ayat-ayat tertentu. Adakah diitlaq sebagai penceritaan, analogi atau sekadar pemindahan/proses pengkisahan.

Semua sudut terminologi Quran perlu diambil kira mengikut metodologi hukum yang telah disusun.


Dan sesungguhnya, jika kamu (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah!". (jika demikian) maka bagaimana mereka rela dipesongkan? Dan (Dia lah Tuhan Yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad) yang berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman!" (al-Zukhruf : 87-88) dan (Surah al-Ankabut ayat 63)" .

1- Tentulah konteks ayat tersebut berbicara atau reflects back upon ALLAH as the Ultimate atau ALLAH yang ESA. Sedang yang Kristian Herald nak gunapakai BUKAN merujuk ALLAH the ALMIGHTY sebaliknya konsep triniti.

2- Bahkan tentulah keesaan ALLAH tidak akan terjejas samada kita menyembahNYA, mengakui keESAanya atau tidak. KEESAAN Allah bersifat Qadim. الله قيام بنفسه. Sedang kitalah yang akan terjejas jika tidak mengakui keESAAAN ALLAH.

3- Bahkan juga sudah semestinya ALLAH lah PENCIPTA semua makhluk dari sudut ma'nawi (essence) dan hakikat sebenarnya samada manusia mengguna pakai term/bahasa apa pun. Samada manusia mengakui atau tidak. Sebaliknya kita - sebagai manusia- yang tidak mengakui/submit to ALMIGHTY ALLAH. Justeru dalam penggunaan terms ini lebih kepada bentuk konteks penggunaan yang perlu digunakan metodologi ahkam berbalik/merujuk kepada kita @ mereka. Yakni kita/mereka merujuk kepada siapa? Dalam hal ini kembali/merujuk kepada penggunaan proses dakyah missionari mereka maka secara terus ia tertolak.

Allah menyebut: (maksudnya) “Sesungguhnya telah kafirlah mereka yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah salah satu dari yang tiga (triniti)”. padahal tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa..(Surah al-Maidah ayat 73).

4- Uruf (custom) luar negara tidak boleh dijadikan stance atau hujjah kerana - العادة محكمة- Adat/Custom/unique custom sesebuah tempat boleh disandarkan hujjah selagi mana tidak bertentangan dengan AlQuran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di negara kita mudarrat (mereka yg goyah/keliru Aqidah dalam dakyah) dan maslahah (yg dikatakan di luar negara ramai masuk Islam sebab what's not regarding term ALLAH adalah dua perkara berbeza melalui KONTEKS URUF Malaysia. Kita mudarrah lebih besar/utama dari nak menarik nonmuslims. Justeru melalui kaedah feqh apa yang saya sebut sebelum ini, konsep/hujjah yang mereka gunakan jelasnya tertolak.

Allahua'lam.