Julai 31, 2009

Nasihat al-Ghazali untuk Pelajarnya"Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat."

demikian petua masyhur guru Imam Syafii, Waqi’. Ibnu Mas'ud r.a., salah satu Sahabat Nabi saw pernah berwasiat, bahawa hakikat ilmu itu bukanlah menumpuknya wawasan pengetahuan pada diri seseorang, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang bersemayam dalam hati. Kedudukan ilmu dalam Islam sangatlah penting.


Rasulullah saw., bersabda:
"Sesungguhnya Allah SWT, para malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi hingga semut dalam tanah, serta ikan di lautan benar-benar mendoakan bagi pengajar kebaikan."
(HR. Tirmidzi)


Mengingat kedudukannya yang penting itu, maka menuntut ilmu adalah ibadah, memahaminya adalah wujud takut kepada Allah, mengkajinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah dan mengingatnya adalah tasbih. Dengan ilmu, manusia akan mengenal Allah dan menyembah-Nya. Dengan ilmu, mereka akan bertauhid dan memuja-Nya. Dengan ilmu, Allah meninggikan darjat segolongan manusia atas lainnya dan menjadikan mereka pelopor peradaban.


Oleh kerana itu, sebelum menuntut ilmu, Imam al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kalbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana solat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri dari hadas dan kotoran, demikian juga ibadah batin dan pembangunan kalbu dengan ilmu, akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kalbu yang sihat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kalbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kalbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik (al-jahlu billah), dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah (ma'rifatullah), dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. (lihat al-munqidz min al-dhalal)


Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akherat. Sebab niat yang salah akan menyeret kedalam neraka, Rasulullah saw., bersabda:
"Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka."
(HR. Ibnu Majah)

Diawali dengan niat yang benar, maka bertambahlah kualiti hidayah Allah pada diri para ilmuwan.

"Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah",
demikian nasihat kaum bijak. Maka saat ditanya tentang fenomena kaum intelektual dan fuqaha yang berakhlak buruk, Imam al-Ghazali berkata:
"Jika Anda mengenal tingkatan ilmu dan mengetahui hakikat ilmu akhirat, nescaya Anda akan faham bahawa yang sebenarnya menyebabkan ulama menyibukkan diri dengan ilmu itu bukan semata-mata kerana mereka perlukan ilmu itu, tapi kerana mereka mendambakannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah."


Selanjutnya beliau menjelaskan makna nasihat kaum bijak pandai bahawa '(Jika) kami mempelajari ilmu bukan kerana Allah, maka ilmu itu pun enggan (dihadam) kecuali harus diniatkan untuk Allah', bererti bahawa
"Ilmu itu tidak mahu membuka hakikat dirinya pada kami, namun yang sampai kepada kami hanyalah lafaz-lafaznya dan definisinya."
Ihya' 'Ulumiddin


Ringkasnya, Imam al-Ghazali menekankan bahawa ilmu saja tanpa amal adalah junun (gila) dan amal saja tanpa ilmu adalah takabbur (sombong). Junun bererti berjuang berdasarkan tujuan yang salah. Sedangkan takabbur bererti tanpa mempedulikan aturan dan kaedahnya, meskipun tujuannya benar. Maka dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu; ilmu harus berdimensi iman; dan amal mesti berdasarkan ilmu. Inilah sejatinya konsep integriti pendidikan dalam Islam yang berbasis ta'dib. Ta'dib bererti proses pembentukan adab pada diri peserta didik. Maka dengan konsep pendidikan seperti ini, akan menghasilkan pelajar yang beradab, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, gurunya mahupun pada Penciptanya. Sehingga terjadi korelasi antara aktiviti pendidikan, orientasi dan tujuannya.


Ketika seseorang mempelajari ilmu-ilmu kedoktoran, kelautan, teknik, komputer dan ilmu-ilmu fardhu kifayah lainnya, maka mereka tidak memfokuskan niatnya pada nilai-nilai ekonomi, sosial, budaya, politik, atau tujuan pragmatis sesaat lainnya. Tapi kesemuanya ini dipelajarinya dalam rangka meningkatkan keimanan dan bermuara pada pengabdian pada Sang Pencipta. Disorientasi pendidikan diawali dengan hilangnya integriti nilai-nilai ta'dib dalam pendidikan (sekularisasi).

Sekularisasi dalam dunia pendidikan berjalan dengan dua hal:

(a) menempatkan ilmu-ilmu fardhu 'ain yang dianggap tidak menghasilkan nilai ekonomi dalam skala prioriti terakhir, atau dihapus sama sekali. Sehingga mahasiswa kedoktoran misalnya, tidak perlu dikenalkan pelajaran-pelajaran agama.

(b) mengutamakan pencapaian-pencapaian formaliti akademik. Sehingga keberhasilan seorang pelajar hanya ditentukan dari hasil nilai ujian yang menjadi ukuran pencapaian ilmu dan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan.


Rosaknya dunia pendidikan terjadi ketika ilmu diletakkan secara salah sebagai sarana untuk mengejar syahwat duniawi. Padahal Ali bin Abi Talib r.a., telah mengingatkan:
"Barang siapa yang kecenderungannya hanya pada apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai (diri)nya tidak lebih baik dari apa yang keluar dari perutnya".
Wallahu a'lam wa ahkam bis shawab. (***)


*artikel asal telah disesuaikan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Melayu

Tiada ulasan:

Catat Ulasan